Isolierhülsen

• aus PVC und Nylon

280200 = 1 PVC
280202 = 2 Nylon
280204 = 6 PVC
280206 = 2 Nylon
280208 = 6 PVC
280210 = 5 Nylon
280212 = 4 PVC
280214 = 3 Nylon

Anzahl Art.-Nr. EAN FSt.FormWerkstoff der IsolationVPE
280200 4011923102517 6,3x0,8 1 PVC 100
280202 4011923102524 6,3x0,8 2 PA 100
280204 4011923102531 4,8x0,8 6 PVC 100
280206 4011923102548 4,8x0,8 2 PA 100
280208 4011923102555 2,8x0,8 6 PC 100
280210 4011923102562 2,8x0,8 5 PA 100
280212 4011923102579 6,3x0,8 4 PVC 100
280214 4011923102586 6,3x0,8 3 PA 100

Elastik-Steckverbinder mit Flachsteckern

• 1 - 12 polig
• PVC, Farbe natur

Anzahl Art.-Nr. EAN FSt.GLBFormWerkstoff der IsolationVPE
280460 4011923089603 2,8x0,8 7.5 mm 35 mm 1 PVC 100
280482 4011923089719 2,8x0,8 88 mm 35 mm 12 PVC 10
280490 4011923089726 4,8x0,8 12.5 mm 28 mm 1 PVC 100
280512 4011923089832 4,8x0,8 147 mm 28 mm 12 PVC 10
280520 4011923089849 6,3x0,8 12.5 mm 28 mm 1 PVC 100
280542 4011923089955 6,3x0,8 147 mm 28 mm 12 PVC 10
280550 4011923089962 2,8x0,8 12.5 mm 28 mm 1 PVC 100
280572 4011923090074 2,8x0,8 147 mm 28 mm 12 PVC 50

Elastik-Leitungsverteiler

• PVC, Farbe natur

Anzahl Art.-Nr. EAN FSt.GLcFormWerkstoff der IsolationVPE
280580 4011923090081 6,3x0,8 53 mm 15 mm 1 PVC 50
280582 4011923090098 6,3x0,8 51 mm 13 mm 2 PVC 50